Flights from Haßfurt-Schweinfurt Airport (EDQT)

Aircraft Departure Time Departure Airfield Arrival Time Arrival Airfield
PH-588
BU
Mini Nimbus
07/21/2020 16:23:11 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
07/21/2020 16:23:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus
07/21/2020 16:17:13 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
07/21/2020 16:17:33 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:44:21 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:44:01 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:43:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:43:21 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:43:01 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:42:41 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:42:21 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:42:01 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:41:41 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:41:21 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:41:07 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/22/2020 14:40:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:31:08 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:30:57 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:30:37 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:30:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:30:04 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:29:44 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:29:29 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:29:09 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:28:50 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:28:28 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:28:08 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:27:48 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:27:28 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:27:08 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:26:48 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:26:28 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:26:11 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:25:51 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:25:31 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:25:11 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:24:51 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:24:31 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:24:11 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:23:51 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:22:53 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:22:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:22:13 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:21:53 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:21:33 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:21:13 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:20:53 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:20:33 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:20:13 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:19:53 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:19:33 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:19:12 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:18:52 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:18:33 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:18:13 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:17:53 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:16:53 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:16:40 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:16:31 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
PH-588
BU
Mini Nimbus

07/21/2020 16:16:11 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0393
CP
LS-4

06/23/2020 11:55:18 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0393
CP
LS-4

06/23/2020 11:54:16 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0393
CP
LS-4

06/23/2020 11:52:59 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0393
CP
LS-4

06/23/2020 11:50:15 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:52:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:52:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:51:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:51:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:51:21 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:51:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:50:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:50:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:50:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:49:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:49:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:49:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:49:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:48:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:48:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:48:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:47:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:47:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:47:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:46:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:46:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:46:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:46:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:45:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:45:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:45:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:44:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:44:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:44:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:44:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:43:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:43:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:43:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:43:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:42:47 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:42:32 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:42:17 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details
D-0397
W1
Kestrel

05/05/2019 14:42:02 EDQT
Haßfurt-Schweinfurt Airport
Details